INAUGURACJA-ROKU-AKADEMICKIEGO

Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 w Wyższej Szkole Prawa odbyła się 1 października o godz. 12.00 w siedzibie Uczelni przy ul. Św. Jadwigi 12 we Wrocławiu.

Zobacz galerię zdjęć z Inauguracji roku akademickiego 2021/2022.

Wykład inauguracyjny pt. ,,Czy prawnicy są nam jeszcze potrzebni? Zawód prawnika w trudnych czasach” wygłosił dr habilitowany Tomasz Chłopecki, profesor WSP.

W trakcie inauguracji odbyła się immatrykulacja, podczas której reprezentacja studentów I roku złożyła ślubowanie. Program uroczystości obejmował także wystąpienie prowadzącego zajęcia na naszej Uczelni, eksperta w zakresie cyberbezpieczeństwa, Jakuba Olszty na temat ,,Kradzież tożsamości w turystyce.

Na koniec uroczystości odśpiewano tradycyjną pieśń Gaudeamus igitur, radosny hymn rozbrzmiewający z początkiem października we wszystkich uczelniach. 

Program Inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w Wyższej Szkole Prawa

  1. Hymn Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Przemówienie Rektora Wyższej Szkoły Prawa dr Anny Krajewskiej – Smardz.
  3. Immatrykulacja studentów pierwszego roku.
  4. Przemówienie Przewodniczącej Samorządu Studenckiego WSP Bianki Różnowicz.
  5. Wykład inauguracyjny dr hab. Tomasza Chłopeckiego, prof. WSP pt. ,,Czy prawnicy są nam jeszcze potrzebni? Zawód prawnika w trudnych czasach”.
  6. Wystąpienie eksperta w dziedzinie cyberbezpieczeństwa Jakuba Olszty na temat ,,Kradzież tożsamości w turystyce”.
  7.  Pieśń ,,Gaudeamus igitur”.