Kolejna sesja egzaminu TOLES – 21.03.24

Informujemy, że kolejna sesja egzaminacyjna egzaminów TOLES przewidziana jest na 21 marca 2024. Egzamin przeprowadzony będzie już według nowej formuły, ale jeszcze w formie papierowej w siedzibie Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu, ul. Św. Jadwigi 12 o godz. 18.00.

Więcej informacji na temat nowej formuły egzaminu TOLES, więcej informacji – EGZAMIN TOLES

Cena egzaminu wynosi:

Dla studentów WSP:

  • TOLES FOUNDATION – 650 zł
  • TOLES HIGHER – 700 zł

Dla osób z zewnątrz:

  • TOLES FOUNDATION – 750 zł
  • TOLES HIGHER – 800 zł

W celu zgłoszenia się na egzamin należy uiścić opłatę  za egzamin najpóźniej do 15 lutego 2024 r. na rachunek bankowy szkoły:

72 1240 6292 1111 0010 6186 4220 Bank PEKAO S.A.

z dopiskiem – imię i nazwisko oraz egzamin TOLES FOUNDATION lub HIGHER w dniu 21 marca 2024 i przesłać dowód wpłaty na maila poniżej. Nieobecność na egzaminie nie uprawnia słuchacza do żądania zwrotu poniesionej opłaty. Przypominam również, że egzamin TOLES można zdawać wielokrotnie w celu uzyskania coraz lepszych wyników.

Więcej informacji na temat egzaminu TOLES w WSP można uzyskać, kontaktując się z p. Agnieszką Madej: agnieszka.madej@prawowroclaw.edu.pl