Toles Foundation i Toles Higher

Kolejna sesja egzaminacyjna egzaminów TOLES przewidziana jest na 18 marca 2021  w siedzibie naszej uczelni, przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Koszt egzaminu

Dla studentów WSP:
TOLES FOUNDATION – 460 zł
TOLES HIGHER – 550 zł

Dla osób z zewnątrz:
TOLES FOUNDATION – 520 zł
TOLES HIGHER – 620 zł

Powyższe stawki za egzamin obowiązują w grupie minimum 6 osób.
W celu zgłoszenia się na egzamin należy uiścić opłatę za egzamin najpóźniej do 15 lutego 2021 r. na rachunek bankowy szkoły:
72 1240 6292 1111 0010 6186 4220 Bank PEKAO S.A., z dopiskiem – imię i nazwisko oraz egzamin TOLES FOUNDATION lub HIGHER w dniu 18 marca 2021.

Nieobecność na egzaminie nie uprawnia słuchacza do żądania zwrotu poniesionej opłaty. Równocześnie przypominamy, że egzamin TOLES można zdawać wielokrotnie w celu uzyskania coraz lepszych wyników.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z panią Agnieszką Madej, koordynatorem TOLES:

tel. 605 540 698,
mail: agnieszka.madej@prawowroclaw.edu.pl