Konferencje naukowe

Konferencje naukowe

2013

Stefaniak A., 18-19.04.2013, Wrocław, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Międzynarodowe Prawo Karne – dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń”, Uniwersytet Wrocławski, referat  „Instytucja europejskiego nakazu aresztowania w polskim orzecznictwie sądowym„

2014

Cupiał K., 02.06.2014, Wrocław, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Materialnoprawne  i proceduralne aspekty pokrzywdzenia małoletniego w postępowaniu karnym, Wydział zamiejscowy we Wrocławiu Uczelni Techniczno – Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie, referat „Taktyka przesłuchania małoletniego

Falenta P., 09.12.2014, Wrocław, III Konferencja Naukowa z cyklu Współczesne problemy nauk penalnych pt. „Problematyka dowodu z opinii biegłego w procesie karnym”, Wyższa Szkoła Prawa im. H. Chodkowskiej we Wrocławiu, referat „ Zamówienia publiczne a opinia biegłego – doświadczenia praktyczne”

Hoszman E., 02.06.2014, Wrocław, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Materialnoprawne i proceduralne aspekty pokrzywdzenia małoletniego w postępowaniu karnym, Wydział zamiejscowy we Wrocławiu Uczelni Techniczno – Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie, referat „Małoletni pokrzywdzony jako świadek incognito

Jagielski P., 02.06.2014, Wrocław, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Materialnoprawne i proceduralne aspekty pokrzywdzenia małoletniego w postępowaniu karnym, Wydział zamiejscowy we Wrocławiu Uczelni Techniczno – Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie, referat „Zmiany dotyczące przesłuchania małoletniego w trybie art. 185a, po nowelizacji z 27 września 2013 r.”

Kurantowicz M., 02.06.2014, Wrocław, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Materialnoprawne i proceduralne aspekty pokrzywdzenia małoletniego  w postępowaniu karnym, Wydział zamiejscowy we Wrocławiu Uczelni Techniczno – Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie, referat „Implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (2011/93/UE) w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej (zastępująca decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW) w Kodeksie Karnym

Pawlik M., 02.06.2014, Wrocław, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Materialnoprawne  i proceduralne aspekty pokrzywdzenia małoletniego w postępowaniu karnym, Wydział zamiejscowy we Wrocławiu Uczelni Techniczno – Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie, referat „Ustanowienie kuratora dla małoletniego w postępowaniu karnym”

Stanisławska M., 02.06.2014, Wrocław, Ogólnopolska Konferencja Naukowa  „Materialnoprawne i proceduralne aspekty pokrzywdzenia małoletniego w postępowaniu karnym, Wydział zamiejscowy we Wrocławiu Uczelni Techniczno – Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie, referat „Skuteczność mediacji stosowanej wśród małoletnich”

Sikorski P., 02.06.2014, Wrocław, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Materialnoprawne  i proceduralne aspekty pokrzywdzenia małoletniego w postępowaniu karnym, Wydział zamiejscowy we Wrocławiu Uczelni Techniczno – Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie, referat „Skuteczność mediacji stosowanej wśród małoletnich”

Skwarczyńska M., 02.06.2014, Wrocław, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Materialnoprawne i proceduralne aspekty pokrzywdzenia małoletniego w postępowaniu karnym, Wydział zamiejscowy we Wrocławiu Uczelni Techniczno – Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie, referat „Taktyka przesłuchania małoletniego”

Wawryn G., 02.06.2014, Wrocław, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Materialnoprawne i proceduralne aspekty pokrzywdzenia małoletniego w postępowaniu karnym, Wydział zamiejscowy we Wrocławiu Uczelni Techniczno – Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie, referat „Niebieski Pokój Przesłuchań – miejsce przesłuchania małoletniego pokrzywdzonego

2015

Falenta P., 22.05.2015, Wrocław, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Współczesne problemy nauk penalnych pt. „Procesowo-kryminalistyczna problematyka dowodu z dokumentu w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Teoretyczne i praktyczne aspekty badania pisma”, Wyższa Szkoła Prawa im. H. Chodkowskiej we Wrocławiu, referat „Rola i współpraca z biegłym z zakresu badania dokumentów – próba oceny projektu nowej ustawy o biegłych

Falenta P., 13-14.20.2015, Częstochowa, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Tendencje we współczesnej administracji publicznej – podmioty, zadania publiczne oraz prawne formy ich realizacji”, Akademia Jana Długosza w Częstochowie, referat: „Przestępstwo przekraczania uprawnień w działalności urzędniczej”.

Falenta P., 21-22.04.2015, Sandomierz, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współczesne Problemy Wymiaru Sprawiedliwości V nt. „Sądownictwo polskie wobec dorobku prawa UE”, Katolicki Uniwersytet Lubelski, referat: „Nowe dyrektywy w zakresie zamówień publicznych – wybrane problemy z uwzględnieniem orzecznictwa na szczeblu krajowym i Unii Europejskiej”.

Falenta P., 27.05.2015, Częstochowa, Ogólnopolska Konferencja Naukowa – III Częstochowskie Sympozjum Administracyjno-Prawne „Europeizacja prawa publicznego – aktualne problemy i nowe wyzwania”, Akademia Jana Długosza w Częstochowie, referat: „Standardy etyczne urzędnika – wymiar i próba oceny na poziomie krajowym i europejskim

Falenta P., 21.11.2015, Wrocław, II Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Medycyny Sądowej „Medyk sądowy i lekarz klinicysta w poszukiwaniu prawdy dla dobra pacjenta”, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, referat „Lekarz jako funkcjonariusz publiczny – ochrona i odpowiedzialność – wybrane poglądy doktryny i orzecznictwa

Jagielski P., 22.05.2015, Wrocław, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Współczesne problemy nauk penalnych pt. „Procesowo-kryminalistyczna problematyka dowodu z dokumentu w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Teoretyczne i praktyczne aspekty badania pisma”, Wyższa Szkoła Prawa im. H. Chodkowskiej we Wrocławiu, referat „Kryminalistyczne aspekty badania pisma na potrzeby procesu karnego’’

Jagielski P., 22.05.2015, Wrocław, Ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka pt. ,,Dowody w procesie karnym w świetle nowelizacji k.p.k.’’, organizowana przez  Wyższą Szkołę  Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu, referat pt. „Droga przez nieznane – analiza art. 393 KPK oraz art. 167 KPK w świetle nowelizacji k.p.k. z dnia 1 lipca 2015 r.”.

Jagielski P., 22-23.04.2015, Rzeszów, X Zjazd Ogólnopolskiej Rady Kół Naukowych przy wydziałach Prawa i Administracji. pt. ,,Postęp technologiczny, gospodarczy i społeczny a prawo” organizowana przez Uniwersytet Rzeszowski, referat pt. ,,Ocena reformy procesu karnego z dnia 1 lipca 2015 r., oraz analiza praktycznych konsekwencji uchwalonych zmian’’ (M. Pabirowska – współautor).

Jagielski P., 21.11.2015, Wrocław, II Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Medycyny Sądowej „Medyk sądowy i lekarz klinicysta w poszukiwaniu prawdy dla dobra pacjenta”, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, referat „Wartość istoty pytań w relacji organ procesowy, a medyk sądowy w procesie opiniowania

Pabirowska M., 22.05.2015, Wrocław, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Współczesne problemy nauk penalnych pt. „Procesowo-kryminalistyczna problematyka dowodu z dokumentu w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Teoretyczne i praktyczne aspekty badania pisma”, Wyższa Szkoła Prawa im. H. Chodkowskiej we Wrocławiu, referat „Kryminalistyczne aspekty badania pisma na potrzeby procesu karnego’’

Pabirowska M., 21.11.2015, Wrocław, II Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Medycyny Sądowej „Medyk sądowy i lekarz klinicysta w poszukiwaniu prawdy dla dobra pacjenta”, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, referat „Błąd medyczny w chirurgii estetycznej – odpowiedzialność prawna lekarza”

Rybak E., 21.11.2015, Wrocław, II Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Medycyny Sądowej „Medyk sądowy i lekarz klinicysta w poszukiwaniu prawdy dla dobra pacjenta”, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, referat „ Błąd medyczny w chirurgii estetycznej – odpowiedzialność prawna lekarza

Sikorski I., 22-23.04.2015, Rzeszów, X Zjazd Ogólnopolskiej Rady Kół Naukowych przy wydziałach Prawa i Administracji. pt. ,,Postęp technologiczny, gospodarczy i społeczny a prawo” organizowana przez Uniwersytet Rzeszowski, referat pt. ,,Bezpieczestwo Polski w Unii Europejskiej, oraz współczesne zagrożenia”

Stefaniak A., 28-29.04.2015, Łódź, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Quo vadis? Nowelizacja Kodeksu Karnego” Uniwersytet Łódzki, referat „Umorzenie postępowania na wniosek pokrzywdzonego w świetle nowelizacji kodeksu karnego”

2016

Falenta P., 11-13.01.2016, Zakopane, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne problemy zarządzania i bezpieczeństwa”, referat: „Karnoprawne aspekty udziału funkcjonariusza publicznego w przestępczości zorganizowanej – przegląd doktryny i orzecznictwa”.

Falenta P., 01. 04. 2016, Wrocław, Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych pt. „Kryminalistyka w służbie procesu karnego”, Wyższa Szkoła Prawa im. H. Chodkowskiej we Wrocławiu, referat „Oględziny miejsca zdarzenia – ujęcie kryminalistyczne i karnoprocesowe

Falenta P., 26-27-04.2016, Sandomierz, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współczesne Problemy Wymiaru Sprawiedliwości VI „Węzłowe problemy dowodzenia w perspektywie porównawczej”, Katolicki Uniwersytet Lubelski, referat: „Ciężar dowodu w postępowaniu o przekroczenie uprawnień oraz rażące naruszenie prawa przez funkcjonariusza publicznego na gruncie karnym i administracyjnym w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii – wybrane aspekty

Grabowski K., 01. 04. 2016, Wrocław, Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych pt. „Kryminalistyka w służbie procesu karnego”, Wyższa Szkoła Prawa im. H. Chodkowskiej we Wrocławiu, referat „Zabezpieczenie miejsca zdarzenia i jego znaczenie dla procesu karnego

Jagielski P., 01. 04. 2016, Wrocław, Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych pt. „Kryminalistyka w służbie procesu karnego”, Wyższa Szkoła Prawa im. H. Chodkowskiej we Wrocławiu, referat „Kryminalistyczne badanie wariografem w świetle użyteczności karno-procesowej”

Jagielski P., 7-8.04.2016, Toruń, XI Zjazd Ogólnopolskiej Rady Kół Naukowych przy wydziałach Prawa i Administracji pt. ,,Prawo- Rodzina- Praca’’, organizowana przez Uniwersytet Toruński im. Mikołaja Kopernika, referat pt.  „Problematyka ochrony małoletniego pokrzywdzonego w procesie karnym w kontekście art. 185a KPK”

Jagielski P., 4-6. 04. 2016, Szczytno, VI ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Kryminalistyki pt. ,,Zbrodnia jako manifest sprawcy’’, organizowana przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, referat pt. ,,Kryminalistyczne badanie wariografem w świetle użyteczności karno-procesowej’’.

Marucha K., 01. 04. 2016, Wrocław, Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych pt. „Kryminalistyka w służbie procesu karnego”, Wyższa Szkoła Prawa im. H. Chodkowskiej we Wrocławiu, referat „Czyta rękawiczka kryje brudną rękę – Gantiskopia kryminalistyczna w służbie procesu karnego

Marucha K., 7-8.04.2016, Toruń, XI Zjazd Ogólnopolskiej Rady Kół Naukowych przy wydziałach Prawa i Administracji pt. ,,Prawo- Rodzina- Praca’’, organizowana przez Uniwersytet Toruński im. Mikołaja Kopernika, referat pt. Aborcja – współczesny spór między niebem a ziemią.”

Rybak E., 7-8.04.2016, Toruń, XI Zjazd Ogólnopolskiej Rady Kół Naukowych przy wydziałach Prawa i Administracji pt. ,,Prawo- Rodzina- Praca’’, organizowana przez Uniwersytet Toruński im. Mikołaja Kopernika, referat pt. „Problematyka ochrony małoletniego pokrzywdzonego w procesie karnym w kontekście art. 185a KPK”

Sikorski I., 01. 04. 2016, Wrocław, Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych pt. „Kryminalistyka w służbie procesu karnego”, Wyższa Szkoła Prawa im. H. Chodkowskiej we Wrocławiu, referat „Wizualizacja miejsca zbrodni – XXI wiek w kryminalistyce”

Skrzipczyk K., 01. 04. 2016, Wrocław, Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych pt. „Kryminalistyka w służbie procesu karnego”, Wyższa Szkoła Prawa im. H. Chodkowskiej we Wrocławiu, referat „Odtworzenie w drodze eksperymentu przebiegu zdarzeń stanowiących przedmiot rozpoznania, w kontekście art. 211 k.p.k.”

Szpich A., 01. 04. 2016, Wrocław, Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych pt. „Kryminalistyka w służbie procesu karnego”, Wyższa Szkoła Prawa im. H. Chodkowskiej we Wrocławiu, referat „Rekonstrukcja przebiegu zdarzeń na podstawie analizy balistycznej”

Tęgowska A., 01. 04. 2016, Wrocław, Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych pt. „Kryminalistyka w służbie procesu karnego”, Wyższa Szkoła Prawa im. H. Chodkowskiej we Wrocławiu, referat „Problematyka stosowania substancji psychoaktywnych podczas przesłuchań”

Wójcik A., 01. 04. 2016, Wrocław, Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych pt. „Kryminalistyka w służbie procesu karnego”, Wyższa Szkoła Prawa im. H. Chodkowskiej we Wrocławiu, referat „Dowody o charakterze naukowym. Nowe techniki kryminalistyczne i postęp technik tradycyjnych”