Publikacje

Publikacje

2015

Stefaniak A., Umorzenie postępowania na wniosek pokrzywdzonego, Wiedza Prawnicza 2015,  nr 4, s. 12-18.

2016

Gugulski M., Udział biegłego w sądowym postępowaniu egzekucyjnym na przykładzie egzekucji z nieruchomości (w:) Postępowanie dowodowe w procesie karnym – zagadnienia wybrane,  red. J. Żylińska i M. Filipowska-Tuthill, Wrocław 2016

Stefaniak A., Zrównoważony rozwój w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (w:) Zrównoważony rozwój. Debiut Naukowy 2015, red. Teresa Jemczura, Henryk A. Kretek, Racibórz 2016.

Stefaniak A., Opinia prywatna jako dowód w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania karnego (w:) Postępowanie dowodowe w procesie karnym – zagadnienia wybrane,  red. J. Żylińska i M. Filipowska-Tuthill, Wrocław 2016.

Stefaniak A., Elektroniczny wniosek o udostępnienie informacji publicznej, Krytyka Prawa 2016

Stefaniak A., Odpowiedzialność użytkownika i wydawcy prasy internetowej za naruszenie dóbr osobistych, Naukowy Przegląd Dziennikarski 2016