Sędzia Katarzyna Ponikowska

Od 20 kwietnia 2000 r. orzekała w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia;

Od 20 czerwca 2009 r. orzekała w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej, gdzie pełniła funkcję Przewodniczącej III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

Od 01 kwietnia 2013 r. pełniła obowiązki sędziego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu i do orzekania w XIII Wydziale Cywilnym – Rodzinnym Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Od kwietnia 2015 r. orzeka jako Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu w XIII Wydziale Cywilnym – Rodzinnym.

Została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi na podstawie Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń i orderów z dnia 26 maja 2011r. za wybitne zasługi w działalności na rzecz dziecka i rodziny.

W dniu 15 czerwca 2013 r. ukończyła 2 semestralne studia podyplomowe w zakresie prawa rodzinnego dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa rodzinnego w sądach wszystkich szczebli zorganizowane przez Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji.

W roku 2014 otrzymała I nagrodę w ogólnopolskim konkursie na najlepsze prace sędziów z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego „ Sądownictwo rodzinne w mojej praktyce orzeczniczej” pod honorowym patronatem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego zorganizowanym przez Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce oraz Wydawcę Kwartalnika Rodzina i Prawo oraz Instytut Badań DNA.

Przez jedna kadencję była członkiem Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce. Obecny członek tego Stowarzyszenia i Przewodnicząca Wrocławskiego Koła SSRP.

Współpracuje z Okręgową Izbą Radców Prawnych we Wrocławiu, Prowadzi od kilku lat wykłady i ćwiczenia o tematyce związanej z prawem rodzinnym dla aplikantów radcowskich drugiego roku aplikacji.

Prowadzi szkolenia dla Polskiego Centrum Mediacji we Wrocławiu z zakresu mediacji rodzinnych, a także wykłady dotyczące prawa procesowego w postępowaniach mediacyjnych na Uniwersytecie Wrocławskim w Instytucie Politologii. Wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, gdzie prowadzi kurs z zakresu mediacji sądowych i pozasądowych.