prof. nadzw. dr hab. Jerzy Jacyszyn

Wieloletni pracownik naukowy Zakładu Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Autor ponad 200 publikacji: monografii, artykułów naukowych i edukacyjnych. Członek Rady Programowej „Rejenta”, a także były jej redaktor naczelny.
Promotor wielu prac dyplomowych i doktorskich. Wykładowca na aplikacjach radcowskich, notarialnych i kursach specjalistycznych.
Były Kierownik Podyplomowych Studiów Prawa Gospodarczego i Handlowego na Uniwersytecie Wrocławskim.