Pozytywna ocena projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+

Ocena raportów końcowych projektów nr 2019-1-PL01-KA103- 063694 oraz nr 2020-1-PL01-KA103-078907 realizowanych w ramach programu Erasmus+

Z przyjemnością informujemy, że Narodowa Agencja programu Erasmus+ oceniła pozytywnie zakończone dwa projekty realizowane w Wyższej Szkole Prawa od roku 2019. Obejmowały one wyjazdy zagraniczne dla studentów na studia do Hiszpanii oraz wyjazdy szkoleniowe i dydaktyczne dla kadry i pracowników naszej uczelni.

W ocenie podkreślono i doceniono fakt, że nasza uczelnia pomimo trudnej sytuacji związanej z Covid-19, skutecznie działała w zakresie wymiany. Doceniono zaangażowanie uczelni w zarządzanie praktycznymi i logistycznymi ustaleniami dotyczącymi organizacji mobilności oraz w kwestie dotyczące przygotowania zaproponowanego uczestnikom mobilności.

Zauważono i doceniono również fakt, iż nasza uczelnia zapewniła cykl ćwiczeń i wykładów w języku angielskim dla kilku studentów z zagranicy oraz zaoferowała możliwość uczestniczenia w tych zajęciach studentom WSP.

Punktacja za raporty końcowe została obniżoną ze względu niepełne wykorzystanie budżetu oraz mniejszą liczbę zrealizowanych mobilności spowodowaną pandemią i wybuchem wojny na Ukrainie.