Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej jest placówką kształcenia niepublicznego. Uczelnia powstała w oparciu o dotychczasową działalność Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej i działa w oparciu o zdobyte dotychczas doświadczenie oraz o wieloletnią tradycję, jaką wnosi Uczelnia Założycielska. Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu będzie kształcić Studentów w zakresie kierunków prawo i administracja.