OPŁATY NA KIERUNKU PRAWO

dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025
w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej.