legitymacja studencka

Drodzy Studenci,

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 51b ust. 4), w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/363, informujemy, że:

legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności – w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu,

dotyczy to też legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni,

nie trzeba więc stawiać się na uczelni, żeby przedłużyć ważność legitymacji