komunikat

Komunikat rektora w sprawie wprowadzenia nauczania zdalnego

KOMUNIKAT REKTORA Z DNIA 23.10.2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych od 26.10.2020 (1)