Olga Hałub-Kowalczyk uzyskała tytuł doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Wrocławskim w 2018 r., na podstawie wyróżnionej dysertacji „Sformalizowany model dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym w Polsce”. Jest autorką kilkunastu publikacji w języku polskim oraz niemieckim z dziedziny prawa konstytucyjnego, prawa międzynarodowego, ochrony praw człowieka i prawa cywilnego. Prowadzi badania komparatystyczne, interesuje się także zagadnieniami europeizacji polskiego porządku prawnego. Prelegentka kilkudziesięciu konferencji ogólnopolskich, międzynarodowych i zagranicznych. Jest absolwentką Szkoły Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Freie Universität w Berlinie i Szkoły Prawa Austriackiego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu w Salzburgu. W ramach pobytu stypendialnego studiowała w latach 2011/2012 na Uniwersytecie im. Ludwika Maksymiliana w Monachium. Uczestniczyła także w programie Europejskiego Funduszu Społecznego „Kapitał Ludzki”, jest również stypendystką fundacji Simon-Stiftung. Na co dzień łączy obowiązki akademickie z pracą w jednej z kancelarii prawnych we Wrocławiu.