Dr Dorota Kaźmierczak-Pec

Dydaktyk. Doktorat obroniła na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego w 2003 r. Autorka publikacji w paryskiej „Kulturze”, Roczniku Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Przeglądu Narodowościowego i in. Realizowała wiele projektów naukowych, w tym własny finansowany przez Narodowe Centrum Nauki „Bezpieczeństwo wewnętrzne Federacji Rosyjskiej”. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół szeroko pojętego bezpieczeństwa państwa i Europy Wschodniej. Prywatnie uwielbia konie, psy i wędrówki.