Sędzia dr Anna Supranowicz

Sędzia Sądu Rejonowego w Głogowie. W latach 2012-2022 adwokat. Wcześniej (2001-2012) pracownik Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, w tym w latach 2006-2012 na stanowisku asystenta sędziego. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2011 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych. Autorka publikacji związanych z problematyką prawną, publikowanych na łamach m.in. “Państwa i Prawa”.