8-edycja-konkursu-ministerstwa-finansow-podatkowi-liderzy

8. Edycja konkursu “Podatkowi Liderzy”

Szanowni Studenci,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ósmej edycji konkursu organizowanym przez Ministerstwo Finansów “Podatkowi Liderzy”!

Tegoroczny temat prac konkursowych to: „Podatki w czasie pandemii”

Sukces poprzednich edycji konkursu jest impulsem dla Ministerstwa Finansów, aby po raz kolejny zaangażować studentów i absolwentów do dyskusji na temat aktualnych wyzwań, które stoją przed polskim prawem podatkowym. Laureaci otrzymają zaproszenie do odbycia stażu w Ministerstwie Finansów i wezmą udział w tworzeniu rozwiązań podatkowych, które będą służyć wspieraniu rozwoju gospodarczego Polski.

Głównym celem konkursu jest przedstawienie przez studentów prawa swoich pomysłów na zmianę systemu podatkowego, która może ułatwić firmom dostosowanie do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. 

Udział w konkursie

Pracę konkursową pt. „Podatki w czasie pandemii” złóż do 29 listopada 2020 r. przez formularz zgłoszeniowy.

Uwaga! Praca nie może przekroczyć dwóch stron formatu A4, czcionka 12.

Dołącz CV oraz kopię dokumentu potwierdzającego status studenta/absolwenta na kierunku prawniczym (np. zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta lub skan dyplomu ukończenia studiów).

Harmonogram konkursu:

  •  29 listopada 2020 r. – termin przesyłania zgłoszeń,
  • do 20 grudnia 2020 r. – informacja o terminie rozmów z autorami wybranych prac konkursowych,
  •  11 – 15 stycznia 2021 r. – rozmowy kwalifikacyjne,
  • do 24 stycznia 2021 r. – publikacja wyników na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl/web/finanse/podatkowi-liderzy.

Co można zyskać?

Główną nagrodą jest płatny staż w Ministerstwie Finansów, w ramach którego przewidywane są m.in.:

  • udział stażystów w pracach Departamentu Analiz Podatkowych, zajmującego się współtworzeniem założeń do wdrażanych w Polsce innowacyjnych rozwiązań podatkowych;
  • możliwość uczestnictwa w wybranych kursach i szkoleniach realizowanych przez Ministerstwo Finansów.

Pod tym linkiem znajdziesz Wzór CV oraz regulamin konkursu.