ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Z WOJEWÓDZKIM INSPEKTORATEM TRANSPORTU DROGOWEGO WE WROCŁAWIU – STACJA KONTROLI POJAZDÓW W KARWIANACH