KONFERENCJA NAUKOWA “WSPÓŁCZESNE PROBLEMY NAUK PENALNYCH”