Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium  dla osób niepełnosprawnych jest świadczeniem, które może otrzymać każdy student niepełnosprawny bez względu na tryb studiów.

Jedynym kryterium jest posiadanie jednego z orzeczeń należących do zamkniętego katalogu:
• orzeczenie o niepełnosprawności
• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
• orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów
• orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.


Wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2020/2021 składane będą za pośrednictwem USOSweb

Adres strony internetowej:

https://usosweb.prawowroclaw.edu.pl