Stypendium socjalne

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne przysługuje studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, których miesięczny dochód w rodzinie nie przekracza 1051,70 zł netto/osobę. Stypendium jest przyznawane na wniosek studenta, na okres 9 miesięcy.


Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2020/2021 składane będą za pośrednictwem USOSweb

Adres strony internetowej:

https://usosweb.prawowroclaw.edu.pl