Zarząd Samorządu Studenckiego

ZARZĄD SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

Damian Dudziak, Przewodniczący Samorządu Studenckiego

Jestem studentem Prawa, którego napędza nie tylko pragnienie zdobywania wiedzy, ale także zaangażowanie w aktywne kształtowanie środowiska studenckiego. Moje doświadczenie zawodowe w branżach takich jak prawo czy finanse oraz członkostwo w organizacjach studenckich (np. ELSA, Court Watch) świadczy nie tylko o chęci ciągłego rozwoju, ale także potwierdza umiejętność efektywnej pracy w zespole. Dzięki temu mogę zagwarantować Wam płynność w komunikacji ze mną oraz bezproblemową współpracę.

Moimi priorytetami są: stworzenie środowiska, w którym każdy student będzie miał możliwość podniesienia swojej wartości na rynku pracy, wzmacnianie głosu studentów zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, zwiększenie ilości aktywnych kół naukowych, wspieranie innowacyjnych pomysłów np. konkursów, warsztatów 

Mateusz Matuszczyk, Wiceprzewodniczący Samorządu Studenckiego

Wspólnie z Zarządem chcę pracować nad inicjatywami, mającymi na celu poprawę warunków życia studenckiego. Chciałbym przyczynić się do organizacji wydarzeń kulturalnych, naukowych, które zintegrują naszą społeczność akademicką. W trakcie mojej kadencji priorytetem będzie nawiązanie współpracy z instytucjami uczelni oraz słuchanie głosu studentów w kwestiach związanych z procesem edukacyjnym. 

Uczestniczenie w Samorządzie Studenckim to dla mnie nie tylko zaszczyt, ale także ogromna szansa na rozwijanie umiejętności przywódczych, budowanie wspólnoty oraz angażowanie się w sprawy istotne dla studentów

Aleksandra Ładna, Sekretarz

Pełnię funkcję starosty i oraz sekretarza w Samorządzie Studenckim. Moim celem jest przede wszystkim wpływ na rozwój życia studenckiego. Chciałabym skupić się na integracji studentów naszej uczelni oraz tworzeniu przyjemnej atmosfery dla wszystkich, ponieważ uczelnia to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy. Z samorządami uczniowskimi oraz ogólnie pojętą sferą społeczną byłam związana od szkoły podstawowej do końca liceum i chciałabym dalej realizować się oraz udoskonalać swoje umiejętności, tym razem pracując na rzecz społeczności akademickiej WSP.

Natalia Sztukowska, Skarbnik

Nazywam się Natalia Sztukowska i pełnię funkcję skarbnika Samorządu Studenckiego. Swoją działalność w samorządzie pragnę kierować na godną reprezentację uczelni, aktywne uczestnictwo w życiu szkoły oraz wzajemną pomoc wśród studentów.

DZIAŁ SOCIAL MEDIA

Wakat, Specjalista ds. social media