Zarząd Samorządu Studenckiego

ZARZĄD SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

Marcel Muzeja, Przewodniczący Samorządu Studenckiego

Praca w Samorządzie pozwala mi na zdobycie nowego doświadczenia oraz udoskonalenie swoich umiejętności już pozyskanych przy wspieraniu organizacji pozarządowych. Ponadto głęboko wierzę, że umiejętności już zdobyte wesprą uczelnię w dalszym rozwoju inicjowanym przez Samorząd.

Marcela Zagajewska, Wiceprzewodnicząca Samorządu Studenckiego

Prócz pełnienia funkcji wiceprzewodniczącej Samorządu Studenckiego, piastuję stanowisko przewodniczącej Koła Nauk Penalnych LIBERUM w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu. Od początku mojej drogi studenckiej brałam czynny udział w życiu uczelnianym. Byłam i jestem również jedną z inicjatorów wielu zbiórek charytatywnych przeprowadzanych na terenie Uczelni i nie tylko. Jako wiceprzewodnicząca Samorządu Studenckiego, staram się być waszym głosem, który pomaga w realizowaniu pomysłów i wizji Studentów.

Sara Siuda, Project Manager

Jako członkini samorządu studenckiego staram się mieć wpływ na atmosferę na Uczelni i wspomagać studentów w rozwiązywaniu małych i dużych problemów. Praca na rzecz społeczności studenckiej to dla mnie nowe doświadczenia oraz możliwość poznania ciekawych ludzi. Jestem nastawiona na działanie, poszukiwanie wspólnych rozwiązań i dialog. Jestem niepoprawną optymistką z dużą energią do działania. Lubię pomagać i zawsze znajdę czas dla drugiej osoby.

Martyna Stefanik, Sekretarz

Jestem wiceprzewodniczącą Koła Nauk Penalnych LIBERUM, w którym zajmuję się pisaniem postów do cyklu „Prawo do odpoczynku”. Praca na rzecz Samorządu Studenckiego to dla mnie nowe doświadczenie, ale także możliwość do samorealizacji. Chętnie angażuję się w działalność Samorządu i realizuję pomysły, które mają na celu promocję naszej uczelni. Poprzez swoje działania staram się mieć wpływ na atmosferę na uczelni oraz wspierać studentów w ich problemach.

Julia Namysł, Skarbnik

Jako członkini Samorządu Studenckiego reprezentuje potrzeby Studentów studiów niestacjonarnych. Jestem też częścią zespołu dbającego o treści na samorządowych social mediach oraz skarbniczką.

DZIAŁ SOCIAL MEDIA

Marta Bogdziewicz, Specjalista ds. social media

Praca w samorządzie jest dla mnie kolejnym zdobywanym doświadczeniem, oprócz tego jestem grafikiem Koła Nauk Penalnych LIBERUM. Staram się brać czynny udział w życiu uczelni oraz pomagać ludziom na różne sposoby. 

Mateusz Matuszczyk, Specjalista ds. social media

Na uczelni pełnię dwie funkcje: skarbnika Koła Nauk Penalnych LIBERUM oraz członka Komisji Samorządu Studenckiego. Od zawsze chciałem działać na rzecz ludzi, stąd też, wybór padł na samorząd studencki. Moim osobistym celem są działania prostudenckie, które pozytywnie wpłyną na odbiór szkoły przez nas samych jak i osoby trzecie. Stąd też jestem otwarty na propozycje innych studentów. Swoje życie osobiste poświęcam przede wszystkim muzyce (gra na gitarze) oraz książkom.

Dominika Gilewska, Specjalista ds. social media

Samorząd Studencki WSP to idealne miejsce dla mnie. Staram się działać w Waszym imieniu i dumnie reprezentować naszą Uczelnię. Jestem pewną siebie, dobrze zorganizowaną osobą i mam doświadczenie w pracy w samorządzie – w liceum byłam przewodniczącą szkoły i klasy. Interesuję się muzyką, ale też nauką języków obcych, rękodziełem, sportem

Wiktoria Sucharska, Specjalista ds. social media

Praca w Samorządzie Studenckim WSP to dla mnie stosunkowo dość nowe przeżycie. Jestem ambitną osobą, więc pomimo braku doświadczenia będę starała się jak najlepiej wypełniać swoje zadania w Samorządzie. Jestem bardzo otwartą osobą i zawsze chętnie pomogę drugiej osobie.