Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia

2013

Bębenek P., I miejsce w I Konkursie Krasomówczym organizowanym w Wydziale zamiejscowym we Wrocławiu Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Jagielski P., Wyróżnienie w I Konkursie Krasomówczym organizowanym w Wydziale zamiejscowym we Wrocławiu Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Mierzwa A., Wyróżnienie w I Konkursie Krasomówczym organizowanym w Wydziale zamiejscowym we Wrocławiu Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Stefaniak A.,I miejsce w I Konkursie Krasomówczym organizowanym przez Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Wójcik A., I miejsce w I Konkursie Krasomówczym organizowanym w Wydziale zamiejscowym we Wrocławiu Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im Heleny Chodkowskiej w Warszawie

 

2014

Jagielski P., III  miejsce w II Konkursie Krasomówczym organizowanym w Wydziale zamiejscowym we Wrocławiu Uczelni Techniczno – Handlowej  im Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Mytych D., Wyróżnienie w II Konkursie Krasomówczym organizowanym w Wydziale zamiejscowym we Wrocławiu Uczelni Techniczno – Handlowej  im Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Pabirowska M., I miejsce w II Konkursie Krasomówczym organizowanym w Wydziale zamiejscowym we Wrocławiu Uczelni Techniczno – Handlowej  im Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Pawlik M., II  miejsce w II Konkursie Krasomówczym organizowanym w Wydziale zamiejscowym we Wrocławiu Uczelni Techniczno – Handlowej  im Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Sikorski I., Wyróżnienie w II Konkursie Krasomówczym organizowanym w Wydziale zamiejscowym we Wrocławiu Uczelni Techniczno – Handlowej  im Heleny Chodkowskiej w Warszawie

 

2015

Jagielski P., 22.05.2015 r. Wrocław. Wyróżnienie referatu wygłoszonego podczas Ogólnopolskiej konferencji studencko-doktorancka pt. ,,Dowody w procesie karnym w świetle nowelizacji k.p.k.’’, referat pt. „Droga przez nieznane – analiza art. 393 KPK oraz art. 167 KPK w świetle nowelizacji k.p.k. z dnia 1 lipca 2015 r.”.

Rybak E., I miejsce w III Konkursie Krasomówczym organizowanym przez Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Prawa im Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu

Marucha K., II miejsce w III Konkursie Krasomówczym organizowanym przez Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Prawa im Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu