Specyfika procesów karnych w PRL na przykładzie spraw seryjnych morderców – Karola Kota i Zdzisława Marchwickiego

Omówienie uwarunkowań prawnych, psychologicznych i społecznych, w odniesieniu do propagandowego wymiaru procesów karnych.

Wpływ opinii publicznej i decyzji politycznych na wymiar kar.