SPOTKANIA Z PRAKTYKĄ

Spotkania z praktyką to zajęcia w WSP, podczas których zaproszeni goście – pracownicy służb mundurowych, specjaliści w zakresie zwalczania przestępczości, kryminalistyki, psychologii, cyberbezpieczeństwa dzielą się swoim doświadczeniem ze studentami i przybliżają specyfikę swojej pracy.   

W tym semestrze odwiedzili nas:  asp. sztab. Tomasz Stępień, Kierownik Ogniwa Przewodników Psów Służbowych KMP we Wrocławiu oraz kandydat na psa służbowego Skoll,  kom. Dariusz Szachnowski, Zastępca naczelnika Wydziału Techniki Kryminalistycznej KMP we Wrocławiu, kom. Anna Głazowska Zastępca Naczelnika Wydziału Doboru i Szkolenia KWP we Wrocławiu,  nadkom. Agata Orlik-Kamińska z Wydziału Konwojowego KWP we Wrocławiu, asp. szt. Agnieszka Czernecka – przewodnik psa, z Wydziału Prewencji i Patrolowego KMP we Wrocławiu – jedyna w Polsce kobieta-przewodnik psa wyspecjalizowanego w wykrywaniu zapachów materiałów wybuchowych – z suczką Werą, mł. insp. w/s Gabriela Broszko – była Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP we Wrocławiu,  oficer operacyjny Centralnego Biura Śledczego Policji oraz mł. insp. w/s Wojciech Dudek – były Naczelnik Wydziału Kryminalnego KWP we Wrocławiu, mł. chor. Arkadiusz Sawicz, młodszy inspektor Działu Kadr, kpr. Anna Moneta, młodszy instruktor Działu Kadr w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu, mjr dr Anna Czajkowska-Małachowska – Szef Sekcji Rozpoznania w 16 DBOT, uczestniczka misji zagranicznych w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku, Afganistanie i Czadzie, por. Mateusz Błaszczak – odpowiedzialny za obsługę prawną Dowódcy 16 DBOT, p. Ewa Drzazga oraz p. Grzegorz Muchorowski, Zastępcy Kierownika Zespołu Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Straży Miejskiej Wrocławia, kpt. SG Janusz Rudnicki oraz st. chor. sztab SG Agata Szczerbińska z Placówki Straży Granicznej przy Porcie Lotniczym Wrocław-Strachowice, Grzegorz Mikołajczyk, ps. “Cichy” były funkcjonariusz pododdziału kontrterrorystycznego Policji.