prof. dr hab. Marek Bojarski

Doctor honoris causa:
Tomsk State Pedagogical University, 2010; lvan Franco National University Lviv, 2011;
Mykolas Romeris University, Vilnius 2012;
Lietuvos Edukologijos Universitetas, Vilnius 2015;
Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław 2016;
The Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg, 2016.

Honorowe profesury:
University of San Martin de Porres Lima, Peru 2005;
Catholic University of Santa Maria Arequipa, Peru 2013;
El Centro Hidalguense de Estudios Superiores (CENHIES) Pachuca, Meksyk 2015.

Udział w pracach kolegiów redakcyjnych:
“Ochrona środowiska, Prawo i Polityka”; Przegląd Legislacyjny; Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego;
Wrocławsko – Lwowskie Zeszyty Prawnicze; Silesian Journal of Legał Studies, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Sociliniu Mokslu Studijod: Moskslo Darbai Social Sciences Studies:Research Papers.Wilno;

Członkostwo:
w Komisji kodyfikacyjnej prawa karnego przy Ministrze sprawiedliwości; w Komisji do spraw nagród przy Premierze RP; w Radzie Legislacyjnej przy premierze RP.

Pełnione funkcje we władzach uczelni:
prodziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;
dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;
prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego; rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.