Projekt Likwiduj bariery! Uczelnia dostępna dla osób z niepełnosprawnościami – ABK