OPŁATY NA KRYMINOLOGII I KRYMINALISTYCE

dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024
w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej