Zjazd Kół Naukowych pt. Ewolucja systemu prawnego w świetle zmian społecznych, gospodarczych i ustrojowych