KONFERENCJA “PRZEPISY MIĘDZYPOKOLENIOWE – NOWA PERSPEKTYWA POZNAWCZA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ PRAWNIKÓW” 3-4.06.2024

“Przepisy międzypokoleniowe – nowa perspektywa poznawcza przyszłych pokoleń prawników” to dwudniowa konferencja naukowa o zasięgu ogólnokrajowym zorganizowana przez Wyższą Szkołę Prawa we Wrocławiu, obejmująca 10 paneli tematycznych.

Głównym celem projektu jest rozpropagowanie współpracy pomiędzy kolejnymi pokoleniami prawników na rzecz rozwoju dorobku naukowego z różnych dziedzin prawa, jak również propagowanie naukowego spojrzenia na problemy prawne zarówno wśród studentów, jak i praktyków, który z prawem mają do czynienia na co dzień. Łącząca pokolenia konferencja naukowa jest bowiem wydarzeniem, w ramach którego będzie mogło dojść do wymiany poglądów i doświadczeń nie tylko na tematy stanowiące przedmiot wydarzenia, ale także na temat aktualnych problemów związanych funkcjonowaniem porządku prawnego oraz jego wpływem na środowisko przedsiębiorców i na środowisko akademickie.