mgr Szymon Czartoryjski

Szymon Czartoryski, tytuł magistra filologii słowiańskiej o profilu język rosyjski uzyskał w 2001 r. W trakcie studiów, w ramach programu stypendialnego Sokrates – Erasmus w 2000 r., studiował język rosyjski na Uniwersytecie w Bochum. Od 2002 r. funkcjonariusz Policji. Służbę rozpoczął od pionu dochodzeniowo-śledczego Komisariatu Policji Wrocław Psie Pole. W latach 2007-2009 pełnił funkcję tłumacza języka rosyjskiego w Międzynarodowym Centrum Szkoleń Specjalistycznych Policji w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. W latach 2009 – 2016 funkcjonariusz pionu kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
Od 2015 r. oficer Policji, obecnie w stopniu komisarza, zatrudniony na stanowisku eksperta Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.