dr Agnieszka Skorupka

Doktor nauk prawnych, adwokat. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
W 2018 r. uchwałą Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie wyróżnionej rozprawy pt. „Dopusz¬czalność dowodu sprzecznego z prawem w postępowaniu cywil¬nym” napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Elwiry Marszałkow¬skiej-Krześ.
W latach 2013-2015 odbywała aplikację adwokacką w Izbie Adwo¬kackiej we Wrocławiu. W 2016 r. zdała egzamin adwokacki i została wpisana na listę adwokatów w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Autorka publikacji z zakresu prawa i postępowania cywilnego.