Kolejna sesja egzaminu TOLES FOUNDATION i TOLES HIGHER

Informujemy, że kolejna sesja egzaminacyjna egzaminów TOLES (TOLES FOUNDATION i TOLES HIGHER) przewidziana jest na 23 marca 2023 o godz. 18.00. Egzamin przeprowadzony będzie według nowej formuły, ale jeszcze w formie papierowej w siedzibie Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu, ul. Św. Jadwigi 12.

Więcej informacji na temat nowej formuły egzaminu TOLES na stronie: www.prawowroclaw.edu.pl/studenci/toles-2/egzamin/

CENA EGZAMINU:

Dla studentów WSP:

  • TOLES FOUNDATION – 650 zł
  • TOLES HIGHER – 700 zł

Dla osób z zewnątrz:

  • TOLES FOUNDATION – 750 zł
  • TOLES HIGHER – 800 zł

Powyższe stawki za egzamin obowiązują w grupie minimum 10 osób.

W celu zgłoszenia się na egzamin należy uiścić opłatę za egzamin najpóźniej do 15 lutego 2023 r. na rachunek bankowy szkoły: 72 1240 6292 1111 0010 6186 4220 Bank PEKAO S.A., z dopiskiem – imię i nazwisko oraz egzamin TOLES FOUNDATION lub HIGHER w dniu 23 marca 2023.

Dowód wpłaty i wypełniony formularz zgłoszeniowy (pobierz tutaj) należy przesłać na adres mailowy: agnieszka.madej@prawowroclaw.edu.pl, do 15 lutego 2023.

Nieobecność na egzaminie nie uprawnia słuchacza do żądania zwrotu poniesionej opłaty. Przypominamy również, że egzamin TOLES można zdawać wielokrotnie w celu uzyskania coraz lepszych wyników.