Sędzia dr Marcin Drabik

Doktor nauk prawnych w zakresie postępowania cywilnego. Sędzia Sądu Rejonowego. Od 2008 roku Pan Sędzia M. Drabik orzeka w Wydziale Cywilnym.
Pan Doktor jest autorem i współautorem następujących publikacji: Postępowanie cywilne. Pytania, tablice. Ćwiczenia Becka, praca zbiorowa pod red. prof. dr hab. Elwiry Marszałkowskiej – Krześ, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 102-123 oraz s. 173-215; Postępowanie cywilne, Kazusy Becka, praca zbiorowa pod red. prof. dr hab. Elwiry Marszałkowskiej – Krześ, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 120-121 oraz s. 130-131; Postępowanie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 246.